جدایی طلبان باسک دیگر فعالیت مسلحانه نمی‌کنند

سازمان جدایی طلبان باسک، اتا، اعلام کرده است که به فعالیت های مسلحانه خود پایان می دهد.

اتا با صدور بیانیه ای تأیید کرد که نمایندگانش آخر هفته گذشته در یک کنفرانس صلح شرکت کرده اند و آن را فرصتی تاریخی برای دست یابی به راه حلی عادلانه و دموکراتیک برای منطقه باسک دانست.

جدایی طلبان باسک از دولت های فرانسه و اسپانیا دعوت کرده اند که مستقیما برای حل "پیامدهای درگیری ها" وارد مذاکره شوند، که به نظر می رسد منظور آنها سرنوشت صدها عضو اتا باشد که اکنون زندانی هستند.