مصلحی: سناریوی ترور سفیر عربستان نتیجه گروکشی است

حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات ایران تلویحا گفت که دولت آمریکا در ازای قول همکاری منصور ارباب سیر با پلیس فدرال این کشور علیه ایران، به او تابعیت آمریکایی داده است.

آقای مصلحی ابتدا این سئوال را مطرح کرد که چرا آقای ارباب سیر با وجود اینکه ۲۰ سال در آمریکا زندگی می کرد، تنها ۸ ماه پیش تابعیت آمریکایی گرفت و سپس گفت: "آیا واگذاری سناریوی ترور سفیر عربستان به متهم در ازای دادن تابعیت نبوده است؟ اف بی آی چه نقشی در پروسه دادن تابعیت ایفاء می کند؟"

او در توضیح این موارد افزود: "در این پروسه، اف بی آی تحت عنوان مصاحبه و تحقیقات، متقاضی را نسبت به بسیاری از موضوعات مورد نظرش تخلیه اطلاعاتی می کند و تعهد همکاری می گیرد و گروکشی می کند".

آقای مصلحی گفت که دستگاه اطلاعاتی ایران مطلع شده است که "یکی از سازمان های اطلاعاتی آمریکا" مدتی پیش در مورد "سناریو" توطئه ترور سفیر عربستان به مسئولان دولت آمریکا هشدار داده و اعلام کرده بود که "این سناریو باورپذیر نیست و نتیجه نخواهد داد".