ناتو پایان عملیات منجر به سرنگونی قذافی را بررسی می‌کند

فرماندهان ارشد پیمان اتلانتیک شمالی - ناتو - در جلسه ای که روز جمعه، ۲۹ مهر (۲۱ اکتبر)، در بروکسل تشکیل می شود نحوه خاتمه دادن به هفت ماه عملیات هوایی برای حمایت از مخالفان معمر قذافی در لیبی را مورد بررسی قرار می دهند.

دبیرکل ناتو گفته است که "با کشته شدن معمر قذافی، پایان چهل و دو سال حکومت رعب و وحشت او و خانواده اش فرا رسیده و نقطه پایان عملیات ناتو در لیبی هم بسیار نزدیک تر شده است."

عملیات هوایی ناتو در حمایت از شهروندان لیبی در برابر حملات نیروهای حکومت معمر قذافی براساس قطعنامه مصوب شورای امنیت آغاز شد و این نیروها با حدود بیست و شش هزار ماموریت، از جمله پرتاب ده هزار فروند موشک، به پیروزی نهایی مخالفان قذافی کمک موثری کردند.