پرتاب اولین ماهواره‌های شبکه موقعیت‌یاب اروپا

یک موشک روسی سایوز که حامل اولین ماهواره‌های شبکه موقعیت‌یاب اتحادیه اروپا است، از پایگاهی در گویان فرانسه در شمال آمریکای جنوبی، پرتاب شده است.

قرار بود این دو ماهواره روز پنجشنبه، ۲۰ اکتبر، به فضا پرتاپ شوند، ولی عملیات پرتاب موشک به دلایل فنی یک روز به تاخیر افتاد.

انتظار می‌رود میزان خطای احتمالی شبکه موقعیت‌یاب اروپا که گالیله نام دارد، در حد یک متر باشد.

گفته می‌شود که این شبکه می‌تواند به رقیبی برای شبکه موقعیت‌یاب جهانی (جی‌پی‌اس) که متعلق به آمریکاست، تبدیل شود و درآمد احتمالی آن بیش از ۱۲۵ میلیارد دلار برآورد شده است.