خرید و فروش عتیقه در ایران آزاد می‌شود

یکی از نمایندگان مجلس ایران گفته است که با شناسنامه‌دار شدن اشیای عتیقه در ایران خرید و فروش آنها آزاد می‌شود.

خبرگزاری فارس به نقل از بهروز جعفری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، از تصویب طرح "شناسنامه‌دار کردن اشیای عتیقه" در این کمیسیون خبر داده است.

این طرح شامل تمام اشیای عتیقه، نسخ خطی و اموال غیرمنقول از جمله خانه‌های تاریخی می‌شود.

آقای جعفری گفته است که با شناسنامه‌دار شدن اشیای عتیقه، مردم می‌توانند به خرید و فروش این اشیا در داخل کشور بپردازند و حتی به دولت پیشنهاد بدهند که شیئ عتیقه آنها را بخرد.