سرنوشت نامعلوم سیف‌الاسلام، پسر معمر قذافی

سرنوشت سیف‌الاسلام قذافی، پسر معمر قذافی که بسیاری او را جانشین پدرش می‌دانستند، همچنان نامعلوم است.

گفته می‌شود که او روز پنجشنبه، ۲۰ اکتبر، همزمان با ورود پیکارجویان تحت امر شورای ملی انتقالی لیبی به شهر سرت، از این شهر گریخته است.

تعدادی از اعضای دولت موقت لیبی گفته‌اند که پیکارجویان انقلابی، او را مجروح و بازداشت کرده‌اند، ولی هنوز هیچ تصویری از بازداشت او منتشر نشده است.