'پاکستان و افغانستان باید برای مقابله با پیکارجویان همکاری کنند'

دولت پاکستان گفته است که برای جلوگیری از عملیات پیکارجویان درمناطق مرزی اقدامات بیشتری انجام خواهد داد.

در همین رابطه حنا ربانی کهر، وزیر خارجه پاکستان گفته است هر دو سوی مناطق مرزی این کشور با افغانستان به مکانی امن برای پیکارجویان تبدیل شده و دو کشور باید برای مقابله با آنها همکاری های بیشتری با هم داشته باشند.

خانم ربانی کهر این سخنان را پس از دیدارش با هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا بیان کرد.