بولیوی طرح جاده آمازون را مسکوت می کند

اوو مورالس، رئیس جمهوری بولیوی می گوید که طرح جنجالی احداث جاده در جنگل‌های آمازون اجرا نخواهد شد.

این طرح موجب شده بود که هزاران نفر از ساکنان بومی در اعتراض به این پروژه تظاهراتی را برگزار کنند.

آقای مورالس در شهر لاپاز، پایتخت بولیوی گفت که این موضوع بسته شد و پروژه ای که به تصویب پارلمان رسیده بود در قلمرو بومیان تیپ نیس به اجرا گذاشته نخواهد شد.

قرار بود که این جاده توسط یک شرکت برزیلی با هزینه بیش از ۴۰۰ میلیون دلار احداث شود.