پل بیا مجددا رئیس جمهوری کامرون شد

پل بیا رئیس جمهوری کامرون برای ششمین بار در مقام خود ابقاء شد.

دادگاه عالی کامرون اعلام کرده که آقای بیا ۷۸ درصد آرای انتخابات ریاست جمهوری را به خود اختصاص داده است.

بعد از برگزاری انتخابات در اوایل ماه جاری، نامزدهای مخالف مدعی شدند که در انتخابات تقلب صورت گرفته و از دادگاه عالی کامرون خواهان ابطال آرا شدند.

در همین حال مخالفان هشدار داده بودند که در صورت رد درخواست آنها توسط دادگاه عالی تظاهراتی را برپا خواهند کرد.

آقای بیا که هفتاد و هشت ساله است، اکنون ۲۹ سال است زمام امور را در کامرون بر عهده دارد.