کالبد شکافی جسد قذافی پیش از تدفین

یک مقام پزشکی قانونی در لیبی می گوید که جسد معمر قذافی، رهبر سابق لیبی، پیش از تدفین، کالبد شکافی می شود.

جسد سرهنگ قذافی از روز گذشته به شهر مصراته منتقل شده و در کنار جسد پسرش معتصم، در سردخانه نگهداری می شود و هنوز درباره زمان و محل دفن او تصمیم قطعی اتخاذ نشده است.

انتشار تصاویر ویدیویی که آقای قذافی را پیش از کشته شدن زنده و زخمی نشان می دهد، گمانه زنی ها درباره نحوه مرگ او را افزایش داده است.

همزمان اعضای خانواده رهبر سابق لیبی، از مجامع بین المللی خواسته اند که جسد آقای قذافی در زادگاهش، شهر سرت، دفن شود.

آقای قذافی روز گذشته و پس از آنکه توسط نیروهای شورای ملی لیبی دستگیر شد، به طرز "نامعلومی" و بر اثر اصابت گلوله و شدت جراحات ناشی از آن کشته شد.

همزمان ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواستار انجام تحقیقات جامع در این زمینه شده و گفته است که تصاویری که انتشار یافته نشان می دهد که رهبر سابق لیبی زنده دستگیر شد و بعدا به شکلی نامعلوم جان داد.