پیدا شدن مواردی از فلج اطفال در ماداگاسکار

یونیسف، صندوق کودکان ملل متحد، از تشخیص سه مورد ابتلا به فلج اطفال در جنوب ماداگاسکار خبر داد.

یونیسف می گوید که کاهش موارد واکسیناسیون باعث شده است این بیماری که رو به ریشه کنی بود، دوباره کودکان را مبتلا کند.

بی ثباتی سیاسی که از سال ۲۰۰۹ در ماداگاسکار حکمفرماست باعث تعطیل شدن ۲۵۰ درمانگاه و کاهش موارد واکسیناسیون به حدود ۴۰ درصد از کودکان در جنوب این کشور شده است.