تحقیق درباره مقام سابق الجزایر به اتهام ارتکاب جنایات جنگی

دادستانان سوئیسی تحقیق درباره یکی از وزیران پیشین دفاع الجزایر را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی آغاز کرده اند.

بر اساس گزارش ها، خالد نزار که متهم است در جریان جنگ داخلی الجزایر در دهه ۱۹۹۰ جنایاتی مرتکب شده، این هفته در سوئیس دستگیر شد.

وی برای معالجات پزشکی به سوئیس سفر کرده بود.

وزیر دفاع پیشین الجزایر که یک ژنرال بازنشسته است و هفتاد و چهار سال دارد، روز جمعه در یک جلسه مقدماتی استماع حاضر شد. در این جلسه، دادستان عمومی سوئیس حضور داشت.