دخترهای 'ناخواسته' هندی صاحب نام های جدید شدند

بیش از دویست دختر هندی که والدینشان نام "ناخواسته" را بر آنها گذاشته بودند، در مراسمی در ایالت ماهاراشترا صاحب نام های تازه شده اند.

دولت محلی گفته است با این کار قصد داشته که با نگرش منفی نسبت به دختران مبارزه کند، دخترانی که به خاطر جهیزیه و هزینه آن در هنگام ازدواج، باری بر دوش خانواده ها محسوب می شوند.

ترجیح نوزاد پسر به دختر در هند باعث افزایش موارد سقط جنین های دختر پس از تشخیص جنسیت جنین شده است.

تعداد دخترانی که سالانه در مناطق روستایی و شهری هند به دنیا می آیند، اکنون به شکل قابل توجهی کمتر از تعداد پسران است.