توافق بر سر جستجوی بقایای اجساد سربازان آمریکایی جنگ کره

آمریکا و کره شمالی توافق کرده اند که جستجو برای بقایای اجساد سربازان آمریکایی که در دهه ۱۹۵۰ در جریان جنگ کره کشته شدند، از سرگرفته شود.

وزارت دفاع آمریکا گفت عملیات جستجو سال آینده (میلادی) در منطقه ای واقع در یک صد کیلومتری شمال پیونگ یانگ، پایتخت کره شمالی، از سرگرفته می شود.

گفته می شود بیش از دو هزار سرباز آمریکایی در این منطقه مفقود شده اند.

عملیات جستجو برای یافتن بقایای اجساد این سربازان شش سال قبل که تنش میان دو کشور به خاطر برنامه هسته ای کره شمالی شدت گرفت، متوقف شد.

تا کنون بقایای اجساد بیش از دویست سرباز آمریکایی پیدا شده است.