حکم زندان برای اهانت به اسلام در مصر

دادگاهی در مصر فردی را به جرم اهانت به اسلام در صفحه فیسبوکش به سه سال زندان محکوم کرده است.

بر اساس حکم قاضی دادگاه، ایمن یوسف در نوشته خود عمدا اسلام را به سخره گرفته و برای توصیف قرآن از عباراتی زشت و اهانت‌آمیز استفاده کرده است.

دادگاه می‌گوید توهین به اعتقادات اسلامی می‌تواند دولت و سیستم امنیتی مصر را در معرض خطر جدی قرار دهد.