تظاهرات مسلمانان مالزی در اعتراض به مسیحیان

بیش از دوهزار نفر از مسلمانان مالزی در اعتراض به تلاش‌های مسیحیان این کشور برای تغییر مذهب مسلمانان، در نزدیکی کوالالامپور، پایتخت، تظاهرات کرده‌اند.

بر اساس قانون اساسی مالزی، مسلمانان که اکثریت جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند، حق تغییر مذهب خود ندارند.

به تازگی تنش میان مسلمانان و مسیحیان در مالزی شدت گرفته است.

بمبگذاری در کلیساها، توقیف واردات کتاب مقدس و اعتراض رسمی به استفاده مسیحیان از کلمه "الله" از جمله موارد این مناقشه است.