'سعی داشتم جان قذافی را حفظ کنم'

فرمانده‌ای که در ماموریت، دستگیری معمر قذافی حضور داشت، می‌گوید که او قصد حفظ رهبر پیشین لیبی را داشته تا او دادگاهی شود.

این فرمانده شورای ملی انتقالی لیبی در گفتگویی که با بی‌بی‌سی داشته، گفته زمانی که نیروهای او قذافی را از لوله فاضلاب بیرون کشیدند، از سه جهت به آنها شلیک می‌شد.

نمی‌شود گفت که در آن زمان گلوله کدام طرف بود که سرهنگ قذافی را کشت.

او البته تایید کرده که عده‌ای از سربازانش، می‌خواستند معمر قذافی را همانجا بکشند.

همچنین محمود جبرئیل، نخست وزیر موقت لیبی، گفته که دوست داشته سرهنگ قذافی زنده بوده تا می‌توانست از او این سوال را بپرسد که "چرا با مردم لیبی چنین کردی."