انتخابات ریاست جمهوری امروز در آرژانتین برگزار می‌شود

مردم آرژانتین امروز در رای گیری برای انتخاب رئیس جمهور و پارلمان جدید این کشور شرکت می کنند.

کریستینا فرناندز د کرشنر، رئیس جمهور فعلی به دنبال آن است تا برای یک دور دیگر هم در قدرت باقی بماند.

تحلیلگران می گویند به دلیل رشد اقتصادی خوب آرژانتین، محبوبیت او افزایش یافته است.

عملکرد اقتصادی این کشور باعث شده تا دولت چپ میانه، به یاری فقرا بشتابد.

رئیس جمهور آرژانتین برای پیروزی در دور اول باید حداقل ۴۵ درصد آرا به دست بیاورد.