سوئیسی‌ها امروز به پای صندوق‌های رای می‌روند

رای دهندگان در سوئیس امروز به پای صندوق های رای می روند تا پارلمان جدید این کشور را انتخاب کنند.

انتظار می رود به دنبال انتخابات امروز، احزاب دست راستی، جایگاه خود را عرصه سیاسی این کشور مستحکم تر کنند.

حزب مردم سوئیس که در حال حاضر بزرگ ترین حزب این کشور است، تبلیغات انتخاباتی خود را روی محور برنامه های ضد مهاجرتی قرار داده است.

در انتخابات سال ۲۰۰۷ این حزب توانست نزدیک به ۲۹ درصد آرا را به دست بیاورد.

این حزب با فعالیت های خود توانسته ساخت مناره در این کشور را ممنوع کند.