'ایران بر روی کمربند سرطان قرار دارد'

بهزاد رحمانی، عضو هیئت مدیره انجمن جراحان عمومی ایران اعلام کرد: "ایران بر روی کمربند سرطان قرار دارد و سرطان ریه مرگ آورترین سرطان در کشور محسوب می‌شود."

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای رحمانی با اعلام اینکه ایران روی کمربند سرطان مری قرار دارد، افزود: "این کمربند شامل استانهای آذربایجان، کردستان، گیلان و مازندران و نواحی از ترکمن صحرا و زنجان است."

این فوق تخصص جراحی ریه و قفسه صدری از ایران به عنوان یکی از مراکز پرخطر سرطان مری در دنیا نام برد و گفت: "شایعترین سرطان در کشور که هم مردان و هم زنان را تهدید می کند، سرطان ریه است. به طوریکه به عنوان مرگ آفرین ترین سرطان در کشور شناخته می شود و پیشقراول مرگ در سرطان‌ها است."