'انتخاب جنسیت پزشک حق مسلم زنان ایرانی است'

مریم مجتهدزاده، رئیس مرکز امور زنان ریاست جمهوری اعلام کرد: "این حق طبیعی زنان مراجعه کننده به مراکز پزشکی است که جنسیت پزشکشان را خود تعیین کنند."

به گزارش خبرگزاری فارس، خانم مجتهدزاده با اشاره به ضرورت ایجاد بیمارستان‌های ویژه زنان در ایران گفت: "یکی از مهمترین نیازهای زنان ایجاد بیمارستان تخصصی است که تک تک پرسنل آن را زنان تشکیل دهند."

رئیس مرکز امور زنان ریاست جمهوری در ادامه با اشاره به رایزنی‌های انجام شده با وزارت بهداشت در همین زمینه اضافه کرد:" طرحی در دست بررسی است که پس از تشکیل این بیمارستان وزارت بهداشت خبر آن را اعلام خواهد کرد."

در چند سال اخیر محافظه کاران ایران به تفکیک جنسیتی مراکز درمانی و آموزشی به منظور آنچه راحتی زنان و رعایت شئونات اسلامی می خوانند، اصرار دارند.