حکم شش سال زندان عبدالرضا تاجیک تائید شد

دادگاه تجدید نظر حکم شش سال زندان عبدالرضا تاجیک، روزنامه نگار و فعال ملی مذهبی ایرانی را به اتهام آنچه “تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی” عنوان شده است، تائید کرد.

عبدالرضا تاجیک دبیر سرویس سیاسی روزنامه های اصلاح طلب در سال های اخیر، نخستین بار در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ دستگیر و یک ماه و نیم در بازداشت به سر برد.

این روزنامه نگار و فعال مذهبی در عاشورای سال ۱۳۸۸ مجدد بازداشت شد و دو ماه در بند ۲۰۹ زندان اوین زندانی بود.

آقای تاجیک ۲۲ خردادماه سال گذشته نیز برای بار سوم بازداشت شد و دی ماه همان سال با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.