انتقاد از بودجه هنگفت آمریکا برای آموزش پلیس عراق

اداره بازرسی ویژه نظارت بر بازسازی عراق در آمریکا در گزارشی پیرامون کمک های مالی ایالات متحده به آن کشور گفته است که برنامه تربیت نیروی پلیس عراقی به یک "چاه ویل" تبدیل شده که تا کنون بیش از هفت میلیارد دلار بودجه دولتی آمریکا را بلعیده است بی آنکه ارزیابی درستی از نتیجه کار صورت گرفته باشد.

به گفته وزارت دفاع آمریکا، براساس این برنامه، تا کنون بیش از چهارصد هزار مامور پلیس در عراق تربیت شده اند اما اداره بازرسی ویژه گفته است که توانمندی و قابلیت نیروی پلیس عراقی هرگز ارزیابی و مشخص نشده است.

گزارش این اداره نتیجه می گیرد که پیشرفت نیروی پلیس عراق در بلند مدت به موفقیت دولت این کشور به حل مساله فرماندهی و هدایت، فساد و رفع سایر مشکلات نیروی پلیس بستگی دارد.