'سوریه برای سانسور اینترنت تجهیزات آمریکایی به کار می‌برد'

کارشناسان اینترنت و فعالان سیاسی گفته اند که حکومت سوریه از تجهیزان و نرم افزار ابداعی یک شرکت آمریکایی به نام بلو کوت سیستم Blue Coat System برای کنترل و نظارت بر کاربران اینترنتی در آن کشور استفاده می کند.

گفته می شود حکومت بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، که از بیش از هفت ماه پیش با تظاهرات گسترده اعتراضی و درخواست کناره گیری مواجه بوده، امکانات فنی بلو کوت سیستم را برای مسدود کردن دسترسی به اینترنت و شناسایی و سرکوب کاربران مخالفت رژیم به کار می گیرد.

بلو کوت سیستم گفته است که تحریم های تجاری آمریکا علیه سوریه را به طور کامل رعایت کرده و هیچگونه تجهیزات و امکاناتی به سوریه نفروخته است اما ممکن است حکومت این کشور از طریق طرف ثالث به این امکانات دست یافته باشد.