تجمع اعتراضی دانشجویان در دو دانشگاه‌ ایران

براساس گزارش‌های رسیده از ایران دانشجویان ساکن خوابگاه کوی دانشگاه تهران و دانشگاه مازندران در اعتراض به کیفیت غذا تجمع اعتراض آمیز برگزار کردند.

دانشجویان دانشگاه مازندان در اعتراض به کیفیت نامطلوب غذا روز یکشنبه اول آبان در مقابل ساختمان اداری این دانشگاه تجمع کردند.

به گفته شاهدان عینی مسئولان حراست و بسیج دانشجویی برای متفرق کردن دانشجویان وارد عمل شدند، اما با اعتراض دانشجویان از این کار صرفنظر کردند.

در ادامه این تجمع نیز دانشجویان بیانیه‌ای را قرائت کردند که در بخشی از آن آمده است: "ما دانشجویان دانشگاه مازندان از همه ظرفیت‌های قانونی برای رسیدن به مطالباتمان استفاده خواهیم کرد و در صورت بی توجهی مسئولان وارد فاز جدید از مبارزه خواهیم شد."

روز شنبه نیز دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه تهران به دلیل کیفیت پائین، افزایش نرخ غذا و هزینه خوابگاه و دیگر مسائل صنفی شنبه شب دست به تجمع اعتراضی زدند. اما این تجمع با حضور نیروهای حراست دانشگاه پس از یک ساعت به پایان رسید.

به نقل از منابع آگاه، "دانشجویان اعلام کردند تا تحقق خواسته‌هایشان هر شب در میدان کوی دانشگاه تجمع می‌کنند."