صعود بازارها در آستانه تصویب طرح حل مشکل بدهی در حوزه یورو

شاخص بازارهای بورس اروپا و آمریکا در انتظار اعلام توافقنامه اروپایی ها برای حل بحران بدهی حوزه یورو در پایان روز دوشنبه بالاتر رفته است.

بازارهای بورس اروپایی روزی با فراز و نشیب را سپری کردند اما با قوت به کار خود پایان دادند.

هرچند اجلاس پایان هفته سران حوزه یورو به نتیجه ای قطعی منجر نشد، اما در مورد کلیات طرح توافق شد.

قرار است این طرح در اجلاسی در روز چهارشنبه نهایی شود.

رهبران حوزه یورو توافق کردند بانک ها را وادارند برای حفاظت از خود در برابر ضررهای آینده تدابیری بیاندیشند و صندوق طرح نجات مالی حوزه یورو را تقویت کنند.

شاخص کک ۴۰ فرانسه، دکس آلمان و فوتسی ۱۰۰ لندن جملگی یک تا یک و نیم درصد در طول این روز افزایش یافت. شاخص سهام داو جونز آمریکا نزدیک یک درصد بالا رفت.