کامرون با رای‌گیری درباره حضور در اتحادیه اروپا مخالفت کرد

در بریتانیا، دیوید کمرون، نخست وزیر این کشور به نمایندگان مجلس هشدار داد که رای‌گیری در پارلمان در ارتباط با همه‌پرسی درباره آینده حضور بریتانیا در اتحادیه اروپا می‌تواند "یک اشتباه" باشد. او از نمایندگان خواست تا به طرح همه‌پرسی رای منفی دهند.

آقای کمرون با اشاره به بحران اقتصادی که اتحادیه اروپا را در برگرفته است، گفته بود که برای این رای‌گیری، زمان نامناسبی انتخاب شده است.

اکثریت پارلمان بریتانیا در جریان رای‌گیری، علیه برگزاری رفراندوم رای دادند اما ده‌ها تن از نمایندگان حزب محافظه‌کار که نخست‌وزیر به آن تعلق دارد، درخواست آقای کمرون برای رای دادن علیه برگزاری همه‌پرسی را نادیده گرفتند و برعکس به برگزاری آن رای دادند.

سرپیچی این گروه از نمایندگان محافظه‌کار مجلس بریتانیا، نخست وزیر این کشور را با بزرگترین بحران رهبری و شورش گروهی از هم حزبی‌هایش رو‌به‌رو کرده است.