'سوریه، در بیمارستان هم مخالفان را سرکوب می‌کند'

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که دولت سوریه، در بیمارستان‌ها هم به سرکوب مخالفان می‌پردازد، تا از ادامه اعتراضات ضد دولتی بکاهد.

این گروه می‌گوید خیلی از کسانی که در تظاهرات ضد دولتی مجروح می‌شوند، از ترس اینکه در بیمارستان‌ها بازداشت نشوند از خیر درمان در بیمارستان می‌گذرند.

عفو بین‌الملل می‌گوید، شاهدانی دارد که به چشم خود دیده‌اند، ماموران امنیتی سوریه، به بیمارستان‌ها رفته‌اند و مجروحان را با همان حال با خود برده‌اند. علاوه بر مجروحان، کارکنان بیمارستان‌ها، که به بیمارها کمک می‌کردند هم بازداشت شده‌اند و به گفته عفو بین‌الملل حتی شکنجه هم شده‌اند.

چند پزشک هم به این گروه گفته‌اند که مجروحان ناگزیر به درمانگاه‌های خصوصی روی آورده‌اند که تجهیزات کافی برای درمان ندارند و حتی خون لازم برای آنها که خونریزی شدیدی کرده‌اند در دسترس ندارند.