'تعداد متهمان پرونده اختلاس بزرگ بانکی ایران بیشتر شده است'

غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل و مسئول پیگیری پرونده اختلاس بزرگ بانکی در ایران، گفته است که افراد بیشتری در ارتباط با این پرونده احضار و متهم شده اند و افزود که تا کنون از شصت و هفت نفر به عنوان متهم تحقیق شده است.

آقای اژه ای که در یک گفتگوی تلویزیونی سخن می گفت، در مورد متهمان گفت که آنان در رده های مختلف مدیران و مسئولان شرکت های وابسته به شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا و کسانی هستند که از این افراد حمایت می کرده اند.

به گفته دادستان کل، پس از آنکه بخش هایی از واقعیات این تخلف بانکی روشن شد، متهمان ردیف اول این پرونده ناگزیر به اقرار و توضیح در مورد عملکرد خود شدند.

محسنی اژه ای در مورد "حامیان" متهمان توضیحی نداد اما تاکید ورزید که همانطور که قول داده، در این زمینه "ضعیف کشی" نخواهد شد.