نامه نمایندگان مجلس ایران در حمایت از "انقلاب‌های منطقه"

دویست و سی و یک تن از نمایندگان مجلس ایران با امضای نامه ای ضمن ابراز حمایت از انقلاب های اخبر در خاورمیانه و شمال آفریقا، از سقوط "دیکتاتورهای منطقه از مبارک گرفته تا بن علی و از قذافی گرفته تا عبدالله ناصالح و دیگران که به عنوان مهره های آمریکا در نوبت قرار دارند" استقبال کرده و آن را نشانه تحقق وعده الهی دانسته اند.

امضاکنندگان این نامه گفته اند آمریکا در واکنش به سقوط این حکومت ها، طرح ترور سفیر سعودی در آمریکا را به جمهوری اسلامی نسبت داده و "به دو عنصر طرفدار آمریکا، یعنی احمد شهید، گزارشگر حقوق بشر، و آمانو، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی هسته ای توصیه کرده است گزارش های منفی علیه جمهوری اسلامی ارایه نمایند."

این گروه از نمایندگان با تاکید بر وفاداری مردم ایران نسبت به آیت الله خامنه ای، گفته اند "هیچ توطئه ای نمی تواند در اراده ملت بزرگ ایران که پیرو مقام معظم رهبری هستند، خللی ایجاد نماید بلکه روز به روز، منسجم تر و با استحکام بیشتر، در جهت تحقق اهداف بلندنظام جمهوری اسلامی ایران به پیش خواهند رفت."