'شبه نظامی مخالف طالبان پاکستانی' در اثر انفجار کشته شد

دست کم چهار نفر از جمله یک پسر دوازده ساله در اثر برخورد اتومبیل حامل آنان با یک وسیله انفجاری در یکی از نقاط دور دست منطقه قبیله نشین دیر سفلی واقع در نواحی مرزی پاکستان با افغانستان کشته شده اند.

براساس برخی گزارش ها، یکی از قربانیان این انفجار از اعضای یک گروه شبه نظامی مخالف طالبان در منطقه بوده و در نتیجه، ممکن است این انفجار عمدی بوده باشد.

گروه های مسلح اسلامگرای تندرو در مناطق مرزی پاکستان با افغانستان فعال هستند و دولت مرکزی پاکستان ساکنان این مناطق را به تشکیل گروه های شبه نظامی برای مقابله با این گروه ها تشویق می کند