جنازه معمر قذافی و پسرش در محلی سری دفن شد

روز سه شنبه، ۳ آبان (۲۵ اکتبر)، سخنگوی شورای ملی انتقالی که اداره امور لیبی را برعهده دارد اعلام کرد که اجساد معمر قذافی، رهبر سابق لیبی، و معتصم قذافی، یکی از پسران او، در ساعات بامداد در مکانی سری دفن شده است.

به گفته وی، تعدادی از خویشاوندان رهبر سابق لیبی و چند تن از مقامات دولتی در مراسم خاکسپاری شرکت داشتند اما هنوز اطلاعات بیشتری در این زمینه در دست نیست و این خبر از سوی منابع دیگر تایید نشده است.

معمر قذافی و پسرش پنجشنبه هفته گذشته در جریان عملیات نیروهای شورای ملی انتقالی در سرت دستگیر شدند و بعدا خبر کشته شدن آنان در شرایطی سئوال برانگیز انتشار یافت.

اعتراضات گسترده علیه حکومت معمر قذافی حدود هشت ماه پیش آغاز شد و سرانجام به چهل و دو سال حکومت او پایان داد در حالیکه سرهنگ قذافی تا چند روز پیش از دستگیری خود همچنان از مردم می خواست در مخالفت با عملیات قدرت های غربی در لیبی و حمایت از او قیام کنند.