پادشاه سابق رومانی در مجلس این کشور سخنرانی کرد

مایکل، پادشاه سابق رومانی، برای نخستین بار از زمان کناره گیری از سلطنت در سال ۱۹۴۷ در پارلمان این کشور سخنرانی کرده و با استقبال گرم نمایندگان مواجه شده است.

پادشاه رومانی که به مناسبت نودمین سالروز تولد خود در مجلس سخنرانی می کرد، در سال ۱۹۴۷ و در حالیکه کمونیست های تحت حمایت شوروی بر کشور مسلط شده بودند، ناچار از کناره گیری از مقام سلطنت شد.

از زمان سرنگونی حکومت دیکتاتوری نیکلای چائوشسکو و بر چیده شدن نظام کمونیستی در رومانی در سال ۱۹۸۹، مایکل از محبوبیت قابل توجهی در میان مردم رومانی برخوردار بوده است اما با وجود این، نظرسنجی ها نشان می دهد که تمایل به بازگشت نظام سلطنتی به این کشور چندان گسترده نیست.

تریان باسسکو، رئیس جمهوری رومانی که طبیعتا ریاست کشور را هم برعهده دارد، در مراسم سخنرانی مایکل در جلسه پارلمان حضور نیافت.