اسرائیل و مصر زندانی مبادله می کنند

کابینه اسرائیل موافقت کرده است که ۲۵ زندانی مصری با یک دانشجوی اسرائیلی- آمریکایی که در مصر بازداشت شده است، مبادله شوند.

این زندانی اواخر بهار و در اعتراضاتی که منجر به سقوط حکومت حسنی مبارک شد، بازداشت شد و تاکنون در بازداشت نیروهای امنیتی مصر بوده است.

مصر این دانشجو را متهم به همکاری با سازمان اطلاعاتی اسرائیل (موساد) کرده اما خانواده این فرد می گویند که او یک فرد مجذوب فرهنگ عربی بوده است.

گزارش ها حاکی است بیشتر زندانیان مصری در اسرائیل هم که قرار است با این دانشجوی اسرائیلی مبادله شوند در ارتباط با قاچاق مواد مخدر زندانی هستند. اسرائیل با مصر تبادل زندانی می کند.