گفتگوی احزاب تونس برای تشکیل دولت ائتلافی

حزب اسلامگرای "نهضت" در تونس، مذاکرات با رقبای سکولار خود برای تشکیل یک دولت ائتلافی را آغاز کرده است.

کمیسیون ناظر بر انتخابات تونس می گوید "نهضت" که از آن به عنوان یک حزب اسلامگرای میانه رو یاد می شود، اکثریت آرای مردم را در انتخابات مجلس موسسان، از آن خود کرده است.

این در حالیست که شمارش آرا ادامه دارد و نتایج نهایی هنوز رسما اعلام نشده است.

این اولین انتخابات در تونس پس از قیام مردم علیه حکومت زین العابدین بن علی و سرنگونی حکومت او در ژانویه گذشته است. وی ۲۳ سال در مسند قدرت بود.