'شورش' در زندان شهر زلزله زده وان در ترکیه

گزارش ها از ترکیه حاکیست که زندانیان وحشت زده شهر زلزله زده وان در نزدیکی مرز ایران، دست به شورش زده اند.

گزارش ها حاکی است که بروز شورش در این زندان پس از وقوع یک پس لرزه قوی رخ داد که موجب وحشت زندانیان شد.

نیروهای امنیتی ترکیه زندان شهر وان را به محاصره درآورده اند.

گزارش شده است که تعدادی از زندانیان روز یکشنبه موفق به فرار از این زندان شدند.

تلویزیون ترکیه می گوید که تاکنون بیش از ۴۵۰ نفر از ساکنان شهر وان بر اثر زمین لرزه کشته شده اند.