اپراتور کامپیوتر در هند یک میلیون دلار برد

یک اپراتور کامپیوتر از یکی از فقیرترین شهرهای هند در مسابقه ای تلویزیونی، برنده یک میلیون دلار شده است.

سوشیل کومار ۲۷ ساله که در روستای بیهار زندگی می کند، اولین برنده نسخه هندی مسابقه "چه کسی می خواهد میلیونر شود" شده است.

خانواده او گفته اند که سوشیل خود را برای مسابقه آماده کرده بود و از بچگی همواره برنامه های بخش هندی بی بی سی را گوش می داد.

سوشیل کومار گفته که با پولی که برنده شده، بدهی هایش را پرداخت می کند و برای خانواده اش خانه ای می خرد.