رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه موظف به گزارش به مجلس شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ایران با تصویب مواد دیگری از طرح اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس، رئیس جمهوری و رئیس قوه قضاییه را ملزم کرده اند که هر سال با حضور در مجلس، در مورد عملکرد قوه خود گزارش شفاهی بدهند و گزارش مکتوبی را از دستاوردهای خود در اختیار نمایندگان قرار دهند.

همچنین، نهادهای تحت نظر رهبری و سازمان صدا و سیما "با اذن رهبر" و شهرداری های کلانشهرها و سایر نهادهای عمومی غیردولتی هم موظف به ارسال گزارش سالانه به مجلس شده اند.

ماده مربوط به الزام روسای دو قوه به ارائه گزارش به مجلس در حالی تصویب می شود که اخیرا برخی منابع از گرایشی به کاهش قدرت رئیس جمهوری منتخب و حتی حذف این نهاد سخن گفته اند و برخی اظهارات اخیر آیت الله خامنه ای را نیز نشانه حمایت او از حرکت به سوی حذف جمهوریت از نظام کنونی در ایران دانسته اند.

در همانحال، به گفته بعضی کارشناسان، کاهش قدرت یا حذف نهاد ریاست جمهوری می تواند به گسترش هر چه بیشتر نفوذ و اختیارات رهبر منجر شود اما لزوما به معنی افزایش اقتدار مجلس به عنوان یکی دیگر از نهادهای انتخابی مردم نیست.

به گفته آنان، نامزدهای نمایندگی مجلس باید پیشاپیش نظر مساعد شورای نگهبان منصوب رهبری را کسب کنند و مصوبات آنان نیز بدون تایید شورای نگهبان قابلیت اجرایی ندارد و اخبرا نیز مجلس با تصویب طرح نظارت بر عملکرد نمایندگان، عملا شرایط لازم برای استقلال رای آنان را از میان برده است.