اتهامات جدید در مورد حمایت پاکستان از طالبان

در مورد حمایت پاکستان از شورشیان طالبان در افغانستان اتهام های جدیدی مطرح شده است.

تعدادی از پیکارجویان طالبان به بی بی سی گفته اند که نظامیان پاکستانی به آنان آموزش دادند و منابع نظامی آمریکایی مستقر در نزدیک مرز افغانستان با پاکستان نیز از ارتباط اطلاعاتی پاکستان با پیکارجویان اسلامگرا در داخل آن کشور سخن گفته اند.

دولت پاکستان همواره هر گونه ارتباطی را با طالبان رد کرده است اما هفته پیش اعلام کرد که برای جلوگیری از فعالیت گروه های تندرو در مناطق مرزی خود اقدامات بیشتری صورت خواهد داد.