تجمع کارکنان بی‌کار شده زیرمجموعه وزارت راه ایران

صدها نفر از کارکنان یکی از شرکت های طرف قرارداد وزارت راه ایران در اعتراض به بی کار شدن خود در مقابل ساختمان وزارت راه و شهرسازی این کشور تجمع کردند.

به گزارش سایت جنبش راه سبز (جرس)، در ادغام وزارت‌خانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی حدود ۲۰۰ کارمند قراردادی یکی از زیر مجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی بی کار شده اند.

از سوی دیگر بنا بر گزارش منتشر شده در روزنامه اعتدال، مدیر کل روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی ایران گفته است که به دستور علی نیکزاد، وزیر، قرار است امروز جلسه‌ای به همین منظور تشکیل شود و این افراد در قسمت‌های دیگر این وزارت‌خانه مشغول به کار شوند.

به گفته روابط عمومی این وزارت‌خانه، این افراد با شرکتی به نام راه ابریشم از زیر مجموعه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای وزارت راه قرارداد داشته‌اند که قرارداد آنها به اتمام رسیده است.