گزارش تازه از وضع جمعیت کره زمین

سازمان ملل متحد در گزارشی تازه به فرصت ها و مشکلات احتمالی افزایش جمعیت جهان پرداخته است.

این گزارش در آستانه افزایش جمعیت کره زمین به هفت میلیارد نفر منتشر شده است.

در این گزارش پیش بینی شده است که شهروند هفت میلیاردم کره زمین در ۳۱ اکتبر متولد شود.

گزارش وضع جمعیت جهان در سال ۲۰۱۱ خواستار توجه بیشتر به راه های بهبود وضع جهان به جای نگرانی از افزایش جمعیت آن شده است.

به نوشته این گزارش، دلایل زیادی برای بزرگداشت افزایش جمعیت جهان وجود دارد، از جمله افزایش متوسط طول عمر انسان ها و کاهش شمار مرگ و میر مادران و نوزادان هنگام زایمان.

این گزارش خواستار افزایش بهره برداری از این فرصت شده است.