رئیس ستاد انتخابات ایران: کمیته صیانت از آرا غیرقانونی است

صولت مرتضوی، رئیس ستاد انتخابات کشور، در مورد سلامت انتخابات آینده مجلس گفته است که "در هیچ جای جهان دستگاه و کمیته نظارتی برتر از سیستم نظارتی در ایران وجود ندارد" و افزوده است که "ایجاد کمیته صیانت از آرا با توجه به وجود شورای نگهبان، ادعا و رفتاری خلاف قانون است."

موضوع ایجاد کمیته ای برای جلوگیری از تقلب احتمالی در شمارش آرا پیش از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری از سوی ستادهای انتخاباتی میرحسین موسوی و مهدی کروبی و با توجه به تسلط یک جناح خاص بر بخش های مختلف برگزاری و نظارت بر انتخابات مطرح شد اما در آن زمان هم سخنگوی شورای نگهبان چنین کمیته ای را خلاف قانون دانست و گفت که نظارت بر انتخابات در انحصار شورای نگهبان است.

نحوه برگزاری و شمارش آرا در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری به ایراد اتهام تقلب گسترده به نفع محمود احمدی نژاد و چندین ماه اعتراضات خیابانی منجر شد که برخورد شدید نیروهای حکومتی با معترضان و انتقادات داخلی و خارجی از این برخورد را در پی آورد.

معمولا در کشورهای دارای نظام های دموکراتیک، دولت ها از حضور و فعالیت گروه ها و نهادهای مختلف خارجی و داخلی، از جمله افراد مورد نظر نامزدها، برای نظارت و حصول اطمینان از سلامت انتخابات استقبال می کنند ولی مقامات جمهوری اسلامی همواره چنین نظارتی را، به خصوص از سوی ناظران بین المللی، به شدت رد کرده اند.