احمدی نژاد: اتهام زنندگان به دولت جایی در تاریخ ندارند

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران گفت: "افراد مدعی که در گوشه و کنار به اتهام‌زنی و جوسازی علیه دولت و مردم مشغول هستند، خیال نکنند که جایگاهی در تاریخ خواهند داشت".

آقای احمدی نژاد روز پنجشنبه ۵ آبان (۲۷ اکتبر) در پایان سفر به استان خراسان جنوبی از استقبال شهروندان این استان از خود ستایش کرد و آن را یک "حماسه ملی و تاریخی" خواند.

او گفت: "مردم استان، حضور دولت را بهانه کردند و با تشکیل دریای عظیم مردمی از فرودگاه بیرجند تا محل سخنرانی، ایستادگی پای آرمان های انقلاب اسلامی را به نمایش در آوردند و همه یکدل و یکصدا دولت را به ایستادگی دعوت کردند".

آقای احمدی نژاد گفت که حتی اگر عده ای بخواهند این استقبال را "سانسور" کنند، این کار مردم خراسان جنوبی "وارد تاریخ" شده است.

حلقه نزدیکان رئیس جمهوری ایران در ماه های اخیر به شدت مورد حمله اصولگرایان وفادار به آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران بوده اند و از جمله به دست داشتن در موارد متعدد فساد مالی متهم شده اند.