آمریکا، ایران را به ریاکاری در مورد 'بهار عرب' متهم کرد

سخنگوی کاخ سفید آمریکا رهبران ایران را به ریاکاری متهم کرد و گفت که اقدامات این کشور نشان می دهد که به تعهدات بین الملی اش پایبند نیست.

جی کارنی در یک کنفرانس مطبوعاتی در پاسخ به سئوالی در مورد سیاست های داخلی حکومت ایران گفت که مواضع رهبران ایران در قبال جنبش های ضد استبدادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ریاکارانه است.

دولت های غربی می گویند که حکومت ایران در سرکوب اعتراضات ضد دولتی در سوریه دست دارد و حقوق بشر را در مورد مردم خود نیز نقض می کند.

اما مقامات ایران جنبش های ضد استبدادی منطقه را الهام گرفته از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ ایران می دانند و به آن لقب "بیداری اسلامی" داده اند.