فرزندان موسوی: فشارها بر تحصیل و زندگی ما اثر گذاشته است

فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از رهبران مخالف دولت در ایران که از زمستان سال گذشته در حصر خانگی هستند، به دیدار سید محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران رفتند.

به گزارش سایت کلمه، پایگاه خبری نزدیک به مخالفان دولت ایران، دختران آقای موسوی در این دیدار پس از ارائه توضیحاتی درباره وضعیت پدر و مادرشان، به شرح فشارها و مشکلات ایجاد شده برای خود پرداختند.

دختران آقای موسوی با اشاره به افزایش فشارها پس از سخنان آقای موسوی در دیدار ماه رمضان، اعلام کردند که این فشارها آنها را در زندگی، تحصیل و کار با مشکلاتی مواجه کرده است.

بنا بر این گزارش، آقای خاتمی ابراز امیدواری کرد که "در وضعیت کنونی که نشانه تهدیدهای فراوان وجود دارد و نیاز به همدلی بیشتر است، شاهد رفع حصر از عزیزان آقایان موسوی و کروبی و باز شدن و تلطیف فضای سیاسی جامعه باشیم که به نفع همه است".