صدور حکم ۵ سال زندان برای عبدالله ناصری

عبدالله ناصری رییس خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران( ایرنا) در دوره اصلاحات و استاد دانشگاه به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش سایت کلمه حکم دادگاه بدوی آقای ناصری صادر شده و اتهام این فعال سیاسی، "اجتماع و تبانی" عنوان شده است.

وی ۲۵ بهمن‌ماه سال ۱۳۸۹ در منزل خود بازداشت شده بود اواسط اسفند، با وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شد.