نگرانی از وضعیت عبدالفتاح سلطانی

همسر عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری که حدود هفت هفته از بازداشت او می گذرد، نسبت به وضعیت این عضو کانون مدافعان حقوق بشر اظهار نگرانی کرده است.

معصومه دهقان، همسر آقای سلطانی، روز پنجشنبه (پنجم آبان - ۲۷ اکتبر) در گفتگو با وبسایت جرس، از منابع خبری مخالفان دولت در ایران، گفت: "در آخرین تلفن وی که دیروز (چهارشنبه) بود احساس کردم بیمار است ولی خودش هیچ‌ وقت به زبان نمی‌آورد و من از بابت سلامت او به شدت نگران هستم."

خانم دهقان در این گفتگو، ضمن انتقاد از ایجاد محدودیت برای ملاقات او با همسرش گفت: "این گونه بازداشت‌ها در مورد مجرمین خطرناک اعمال می‌شود نه وکیلی که نه بیم فرار او می‌رود و نه بیم تبانی."

عبدالفتاح سلطانی و کیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، از روز ۱۹ شهریور ماه در بازداشت به سر می برد.