وقوع درگیری های انتخاباتی در تونس

پلیس در شهر سیدی بوزید تونس واقع در نواحی مرکزی این کشور، با مردم معترض درگیر شده است.

معترضان از اقدام کمیسیون انتخاباتی در لغو کردن اعتبار پیروزی شماری از کاندیداها خشمگین هستند.

اعتراضاتی که منجر به سقوط حکومت زین العابدین بن علی، رئیس جمهوری سابق تونس شد، در این شهر آغاز شده بود.

در انتخابات مجلس موسسان تونس که روز یکشنبه گذشته برگزار شد، حزب اسلامگرای نهضت اکثریت آرا را از آن خود کرد.

این حزب میانه رو می گوید که به اصول دموکراسی احترام می گذارد و رقبای سکولار خود را در قدرت سهیم خواهد کرد.