محکومیت عیسی فریدی به زندان و شلاق

عیسی فریدی یکی از بازداشت شدگان تیر ماه ۱۳۸۸، به تحمل زندان،جزای نقدی و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد.

به گزارش وبسایت کلمه، از پایگاه‌های خبری مخالفان دولت درایران، آقای فریدی که در نخستین روزهای پس از آغاز حوادث انتخاباتی خرداد ۸۸ بازداشت و در اواخر همان سال با سپردن وثیقه آزاد شده بود، در دادگاه به تحمل پنج سال زندان، پرداخت ۴۰ میلیون تومان جزای نقدی و تحمل ۳۰ ضربه شلاق محکوم شده است.

بنابر همین گزارش، آقای فریدی حضور در میدان‌های جنگ عراق و ایران و فعالیت در سازمان های مختلفی چون جهاد سازندگی و وزارت نفت ایران را در سابقه خود دارد.