پاپ بندیکت: از دین برای خشونت نباید سود جست

پاپ بندیکت، رهبر مسیحیان کاتولیک جهان، می گوید که نباید از دین برای تروریسم یا جنگ افروزی استفاده کرد.

پاپ که در جمع رهبران ادیان از سراسر جهان سخن می گفت، تاکید کرد که استفاده از شعائر مذهبی برای توجیه خشونت، در تضاد با نفس و فلسفه دین است و در نهایت به ویرانی می انجامد.

رهبر کاتولیک های جهان، همچنین در اظهاراتی کم سابقه، نسبت به استفاده از زور و جنگ برای ترویج مسیحیت در سده های گذشته، انتقاد و اظهار ندامت کرد.

این سخنان پاپ بندیکت در جمع صدها نفر از رهبران ادیان و مذاهب از سراسر جهان اظهار شد که به مناسبت بیست و پنجمین سال مراسم " نیایش برای صلح" در ایتالیا گرد هم آمده اند.